Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

David Vybíral

IČO: 10726489
Adresa sídla: 1. máje 509/34, 74723 Bolatice
Evidenční číslo: 1323/23/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: 15. 4. 2033
Odpovědné osoby: David Vybíral
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT