Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Jan Doležal

IČO: 17329213
Adresa sídla: Otaslavice 525, 79806 Otaslavice
Evidenční číslo: 115/22/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: 23. 9. 2032
Odpovědné osoby: Jan Doležal
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT