Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Štěpán Kruml

IČO: 8667381
Adresa sídla: Želivského 804, 28002 Kolín
Evidenční číslo: 637/22/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: 10. 1. 2033
Odpovědné osoby: Štěpán Kruml
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT