Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Filip Heczko

IČO: 5304920
Adresa sídla: Karpentná 131, 73994 Třinec
Evidenční číslo: 672/22/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: 10. 1. 2033
Odpovědné osoby: Filip Heczko
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 29. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT