Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Edin Džindo

IČO: 9656341
Adresa sídla: Lipová-lázně 568, 79061 Lipová-lázně
Evidenční číslo: 282/22/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: 22. 10. 2032
Odpovědné osoby: Petr Dostál
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 20. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT