Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Radek Hadraba

IČO: 7010672
Adresa sídla: Březník 220, 67574 Březník
Evidenční číslo: 950/23/EZ-M,O,Z-E2A,E2B
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Radek Hadraba
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1.12.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT