Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Jiří Blahoňovský

IČO: 7456000
Adresa sídla: Lažánky 117, 66471 Lažánky
Evidenční číslo: 496/22/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: 15. 12. 2032
Odpovědné osoby: Jiří Blahoňovský
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 20. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT