Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Martina Lázničková

IČO: 9468927
Adresa sídla: Kunčina 27, 56924 Kunčina
Evidenční číslo: 114/22/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 20. 9. 2032
Odpovědné osoby: Marek Klon
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 27. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT