Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Petr Kysela

IČO: 2617692
Adresa sídla: Šeříková 2132, 28802 Nymburk
Evidenční číslo: 264/22/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: 19. 10. 2032
Odpovědné osoby: Petr Kysela
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 17. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT