Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

David Novotný

IČO: 17410550
Adresa sídla: Vlkošská 64, 69642 Vracov
Evidenční číslo: 477/22/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: 8. 12. 2032
Odpovědné osoby: Michal Šťastný
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT