Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Jiří Adamčík

IČO: 9423605
Adresa sídla: Polom 111, 75365 Polom
Evidenční číslo: 1181/23/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: 1. 4. 2033
Odpovědné osoby: Jiří Adamčík
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 20. 9.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT