Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Ing. Ondřej Attasek

IČO: 1710508
Adresa sídla: Myslbekova 461, 67401 Třebíč
Evidenční číslo: 17/22/TZ-R-NI,NII
Datum zániku: 4. 10. 2032
Odpovědné osoby: Ing. Ondřej Attasek
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: Revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 2/22/ZZ-R,Z-a,a1,a2,a6,b,b1
Datum zániku: 14. 9. 2032
Odpovědné osoby: Ing. Ondřej Attasek
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: Revize a revizní zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 21. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT