Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Karel Zoula

IČO: 17191602
Adresa sídla: K Sinoru 156/73, 30100 Plzeň
Evidenční číslo: 446/22/EZ-M,O,R,Z-E1A,E1B
Datum zániku: 29. 11. 2032
Odpovědné osoby: Ing. Miroslav Zoula
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT