Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Matěj Hazmuka

IČO: 7108052
Adresa sídla: Prachňanská 165, 28401 Kutná Hora
Evidenční číslo: 189/22/EZ-M,O-E2A,E2B
Datum zániku: 7. 10. 2032
Odpovědné osoby: Matěj Hazmuka
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT