Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Bc. Josef Mik

IČO: 17467250
Adresa sídla: Dobratice 151, 73951 Dobratice
Evidenční číslo: 94/23/TZ-R-NI,NII
Datum zániku: 7. 4. 2033
Odpovědné osoby: Bc. Josef Mik
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize a zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT