Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Martin Šimek

IČO: 17489270
Adresa sídla: Meskářova 669/32, 15400 Praha
Evidenční číslo: 1217/23/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 31. 3. 2033
Odpovědné osoby: Martin Šimek
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT