Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Bc. Václav Širatovský

IČO: 3502198
Adresa sídla: Jiráskova 1704/14, 36001 Karlovy Vary
Evidenční číslo: 1517/23/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: 10. 5. 2033
Odpovědné osoby: Bc. Václav Širatovský
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 29. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT