Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Jakub Najman

IČO: 88305911
Adresa sídla: Dlouhý Most 58, 46312 Dlouhý Most
Evidenční číslo: 1154/23/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 29. 3. 2033
Odpovědné osoby: Jakub Najman
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT