Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Radim Ilčík

IČO: 17561957
Adresa sídla: Revoluční 330/21, 69601 Rohatec
Evidenční číslo: 876/23/EZ-M,O-E1A,E1B
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Radim Ilčík
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT