Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Tomáš Komárek

IČO: 17363268
Adresa sídla: Nová 857/30, 66444 Ořechov
Evidenční číslo: 368/22/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: 11. 11. 2032
Odpovědné osoby: Tomáš Komárek
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT