Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Petr Cinkl

IČO: 7427476
Adresa sídla: Gen. Svobody 631/25, 67401 Třebíč - Nové Dvory
Evidenční číslo: 40/22/ZZ-M,R,Z/E-c,c1,c2
Datum zániku: 6. 1. 2033
Odpovědné osoby: Petr Cinkl
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: montáže, revize, zkoušky včetně revizí elektrických zařízení výtahů
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 22. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT