Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Tomáš Zajíček

IČO: 17063566
Adresa sídla: Kostelec 28, 34901 Kostelec
Evidenční číslo: 494/22/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: 9. 12. 2032
Odpovědné osoby: Luboš Cibulka
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 28. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT