Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Václav Toman

IČO: 13989286
Adresa sídla: Kamenice Ládví 1251, 25168 Kamenice
Evidenční číslo: 1200/23/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: 30. 3. 2033
Odpovědné osoby: Václav Toman
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT