Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Petr Bruckner

IČO: 19254059
Adresa sídla: Nestrašovice 5, 26272 Nestrašovice
Evidenční číslo: 1588/23/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 20. 5. 2033
Odpovědné osoby: Ing. Petr Bruckner
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 13. 6.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT