Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Radim Čermák

IČO: 17269865
Adresa sídla: Třeboňská 529, 37312 Borovany
Evidenční číslo: 470/22/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: 16. 12. 2032
Odpovědné osoby: Radim Čermák
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 22. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT