Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Michal Gánovský

IČO: 88533735
Adresa sídla: Komenského 1115, 67602 Moravské Budějovice
Evidenční číslo: 341/22/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: 15. 11. 2032
Odpovědné osoby: Michal Gánovský
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 29. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT