Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Bc. Pavel Hrdlička, DiS.

IČO: 5784115
Adresa sídla: Husinecká 2138/29, 39002 Tábor
Evidenční číslo: 44/22/EZ-M,O,R,Z-E2A,E2B
Datum zániku: 10. 9. 2032
Odpovědné osoby: Bc. Pavel Hrdlička, DiS., Pavel Nalezený
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 21. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT