Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Radim Letfus

IČO: 10836951
Adresa sídla: Starý Svojanov 70, 56973 Svojanov
Evidenční číslo: 284/22/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: 26. 10. 2032
Odpovědné osoby: Radim Letfus
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 29. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT