Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Jan Zeman

IČO: 17813328
Adresa sídla: Uhelná Příbram 149, 58245 Uhelná Příbram
Evidenční číslo: 1301/23/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 12. 4. 2033
Odpovědné osoby: Jan Zeman
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT