Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Ing. Petr Procházka

IČO: 14318946
Adresa sídla: Pod Úvalskou cestou 531, 25083 Škvorec
Evidenční číslo: 2590/23/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 28. 10. 2033
Odpovědné osoby: Ing. Petr Procházka
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 17. 4.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT