Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Michal Hořínek

IČO: 14163187
Adresa sídla: Svinný 49, 58301 Chotěboř
Evidenční číslo: 473/22/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: 7. 12. 2032
Odpovědné osoby: Michal Hořínek
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 24. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT