Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Zdeněk Dvořák

IČO: 17642281
Adresa sídla: Za Kapličkou 104, 66461 Rajhradice
Evidenční číslo: 969/23/EZ-M,O-E1A
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Zdeněk Dvořák
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 13. 6.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT