Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Jaroslav Cvejn

IČO: 73869597
Adresa sídla: Otročiněves 125, 26703 Otročiněves
Evidenční číslo: 322/23/PZ-M-F1,G1
Datum zániku: 12. 4. 2033
Odpovědné osoby: Jaroslav Cvejn
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Montáže a opravy
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT