Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Michal Komzák

IČO: 73551805
Adresa sídla: Na Dolech 273, 37007 Kamenný Újezd
Evidenční číslo: 922/23/EZ-M,O,Z-E1A
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Michal Komzák
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT