Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Karol Bohinský

IČO: 17583357
Adresa sídla: Jiráskova 841, 29301 Mladá Boleslav
Evidenční číslo: 1223/23/EZ-M,O-E2A,E2B
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Karol Bohinský
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 20. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT