Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Pavel Gloc

IČO: 2535394
Adresa sídla: Smědeček 23, 38403 Ktiš
Evidenční číslo: 1186/23/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: 30. 3. 2033
Odpovědné osoby: Pavel Gloc
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT