Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Petr Mareš

IČO: 67812147
Adresa sídla: Jaroslavova 185, 44001 Líšťany
Evidenční číslo: 68/22/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: 13. 9. 2032
Odpovědné osoby: Petr Mareš
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT