Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Michal Ferianček

IČO: 73116947
Adresa sídla: Hlavní 347, 76310 Hvozdná
Evidenční číslo: 1564/23/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: 25. 5. 2033
Odpovědné osoby: Michal Ferianček
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 24. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT