Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Marek Matějka

IČO: 71257365
Adresa sídla: Příčná 231, 28575 Žehušice
Evidenční číslo: 148/22/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: 23. 9. 2032
Odpovědné osoby: Marek Matějka
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 17. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT