Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Aleš Dudek

IČO: 72311975
Adresa sídla: Vlachovice 29, 59231 Vlachovice
Evidenční číslo: 1599/23/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Aleš Dudek
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT