Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Jiří Varvařovský

IČO: 60505567
Adresa sídla: Vysočanská 546/85, 19000 Praha
Evidenční číslo: 1114/23/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Jiří Varvařovský
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT