Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Ctirad Bayer

IČO: 17777763
Adresa sídla: Bořanovická 900, 25085 Bašť
Evidenční číslo: 647/22/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: 6. 1. 2033
Odpovědné osoby: Ctirad Bayer
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 17. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT