Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Mgr. Bc. Jan Svoboda

IČO: 9822909
Adresa sídla: Husova 137, 41112 Čížkovice
Evidenční číslo: 100/22/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: 15. 9. 2032
Odpovědné osoby: Mgr. Jan Svoboda
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 706/23/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 26. 1. 2033
Odpovědné osoby: Mgr. Jan Svoboda
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT