Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Karel Vít

IČO: 66753406
Adresa sídla: K Bažantnici 2069, 28922 Lysá nad Labem
Evidenční číslo: 1077/23/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 21. 3. 2033
Odpovědné osoby: Karel Vít
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT