Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Petr Hřebačka

IČO: 1832549
Adresa sídla: Karla Čapka 2046/20, 41501 Teplice
Evidenční číslo: 46/23/ZZ-R,Z-a,a1,a2
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Petr Hřebačka
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: Revize a revizní zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 20. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT