Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Leoš Boudný

IČO: 17960321
Adresa sídla: Chlupice 564, 67171 Hostěradice
Evidenční číslo: 1512/23/EZ-M,O-E1A
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Leoš Boudný
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT