Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Jiří Fejfar

IČO: 71108742
Adresa sídla: Pátek 343, 29001 Poděbrady
Evidenční číslo: 1240/23/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: 12. 4. 2033
Odpovědné osoby: Jiří Fejfar
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT