Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Bc.Tomáš Plachý

IČO: 17705941
Adresa sídla: Václavská 864/4, 28002 Kolín
Evidenční číslo: 1247/23/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: 12. 4. 2033
Odpovědné osoby: Bc. Tomáš Plachý
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT