Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Marian Žárský

IČO: 11742267
Adresa sídla: Roštění 171, 76843 Roštění
Evidenční číslo: 1147/23/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Marian Žárský
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 21. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT