Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Zdeněk Janda

IČO: 49915649
Adresa sídla: Zlíč 23, 55203 Česká Skalice
Evidenční číslo: 838/23/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Zdeněk Janda
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 29. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT